Data Calculator

HOEVEEL DATA HEEFT U NODIG?

Bij het bekijken van Dataplannen kan het soms moeilijk zijn te weten welk plan men moet kiezen. Eén manier om dit te doen is te weten hoeveel data binnen een plan wordt aangeboden – d.w.z. hoeveel internetgebruik is toegestaan binnen uw maandelijks dataplan. Maar aangezien niet voor alle handelingen die u online verricht evenveel data nodig is kan het vaak moeilijk zijn vooraf te bepalen hoeveel data u nodig zult hebben.
 

Onze data calculator kan u helpen een schatting te maken van de hoeveelheid data die u nodig zult hebben. Vul eenvoudigweg de nummers in om aan te geven welke handelingen u online wilt verrichten met uw nieuwe internetverbinding en wij zullen een schatting maken van hoeveel data hiervoor maandelijks nodig zijn.

 

      Data Calculators